ประกาศผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

โพสเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2020
หมวดหมู่ :
ประกาศผลการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “Being a nurse is better than being a teacher” การเป็นพยาบาลดีกว่าการเป็นครู จัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
รางวัลชนะเลิศ         นางสาวนภวรรณ แก้ววังอ้อ
รองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวปวรวรรณ บุญญาพัฒนาพงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวมณีรัตน์ เฉวียงหงส์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University

Scroll Up