รับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ก.ค. 2561

โพสเมื่อ 18 มิถุนายน 2018
หมวดหมู่ :

รับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กรกฏาคม 2561 สอบวันที่ 18 กรกฏาคม 2561

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
งานรับสมัครนักศึกษา
โทร. 02 599 0000 กด 2
amd@siu.ac.th
www.siu.ac.th

Scroll Up