ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

โพสเมื่อ 19 กรกฎาคม 2018
หมวดหมู่ :

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
งานรับสมัครนักศึกษา
โทร. 02 599 0000 กด 2
amd@siu.ac.th
www.siu.ac.th

Scroll Up