ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต​ ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง (รอบแรก)

โพสเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2021
หมวดหมู่ :

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาศาสตร์บัณฑิต สอบเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University