ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต​ (รับตรง) ปีการศึกษา 256​5

โพสเมื่อ 5 เมษายน 2022
หมวดหมู่ :

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาศาสตร์บัณฑิต สอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University