ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต​ (รับตรง) ปีการศึกษา 256​5 (รอบเก็บตก)

โพสเมื่อ 8 มิถุนายน 2022
หมวดหมู่ :

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาศาสตร์บัณฑิต สอบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University