ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 แก่นักศึกษาปี 4 และศิษย์เก่า

โพสเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2021
หมวดหมู่ :

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัครจาากผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว (ศิษย์เก่า) และผู้ที่กำลังจะสำเสร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 (ปี4)  ระดับ ปวช ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบภาค ก. ปี 2564

ประกาศรับสมัครสอบภาค ก. ปี 2564    กำหนดการสอบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University

Scroll Up