รับสมัครนักศึกษาใหม่! หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) 2 หลักสูตร

โพสเมื่อ 5 มีนาคม 2021
หมวดหมู่ :

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) มหาวิทยาลัยชินวัตร ก่อตั้งขึ้นจากปณิทานของผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร เพื่อมุงผลิตผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความรู้และศักยภาพ สร้างเสริมทักษะ และประสบการณ์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโลกในอนาคต เตรียมพร้อมสู่การทำงานจริง!
———-
#มหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล – PN (1 ปี) รุ่นที่ 8 เรียนวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 มิถุนายน 2564
   อ่านประกาศรับสมัคร >>> http://bit.ly/30eGeGz
• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล – PN (1 ปี) การพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 เรียนวันจันทร์-ศุกร์
   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2564
   อ่านประกาศรับสมัคร >>>  http://bit.ly/3sP7GHc
———-
• เรียนเพียง 1 ปี สามารถออกไปประกอบอาชีพ
• รับนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า
———-
สอบถามรายละเอียด
TEL: 02 599 0000
 www.siu.ac.th
Scroll Up