รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ 2 กันยายน 2020
หมวดหมู่ :

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวิมล ศรีสันงาม นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคกลาง ประเภทสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University

Scroll Up