สำนักวิชาการและคณะวิชาได้จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง (ระยะต่อเนื่องปีที่ 5) ณ โรงเรียนกันตวรรณ จังหวัดปทุมธานี

โพสเมื่อ 17 กรกฎาคม 2018
หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาการและคณะวิชา ได้จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง (ระยะต่อเนื่องปีที่ 5) ณ โรงเรียนกันตวรรณ จังหวัดปทุมธานี โดยมีการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ออกมาเป็นรูปแบบของกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
งานรับสมัครนักศึกษา
โทร. 02 599 0000 กด 2
amd@siu.ac.th
www.siu.ac.th

Scroll Up