เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ในหัวข้อ “ความสุจริต ยุติธรรม นำความเจริญสู่สังคมและชาติ”

โพสเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2020
หมวดหมู่ :
ชมรมดนตรีไทยและการแสดง มหาวิทยาลัยชินวัตร ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบรมราชจักกรีวงศ์ หัวข้อ “ความสุจริต ยุติธรรม นำความเจริญสู่สังคมและชาติ” โดยน้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการพูดสุนทรพจน์
📍วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 15.00-17.00 น.
ณ Auditorium A ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี
📍รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2564
ณ ห้องกิจการนักศึกษา อาคารเรียนรวมชั้น 1
มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี
โทร 02 599 0000 ต่อ 82
หรือสามารถดาวโหลดใบสมัคร และเกณฑ์การประกวดได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University

Scroll Up