เปิดตัว! หุ่นฝึกการพยาบาล High-fidelity Patient Simulator

โพสเมื่อ 27 มกราคม 2021
หมวดหมู่ :
เรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง (Simulation) ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกขั้นสูง ด้วยหุ่น High-fidelity Patient Simulator ซึ่งเป็นหุ่นที่สามารถแสดงอาการต่าง ๆ ได้เหมือนจริง เช่น เหงื่อไหล น้ำตาไหล มีเลือดออก และสามารถจับสัญญาณชีพได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความมั่นใจในการพยาบาลผู้ป่วยแก่นักศึกษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยชินวัตรจึงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยที่มีหุ่นสมรรถนะสูงใช้ในการเรียนการสอน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University

Scroll Up