เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ 8 กันยายน 2022
หมวดหมู่ :
เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา #graduatelevel
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รีบสมัครเรียนด่วนๆ ก่อนปิดรับ!
สมัครเรียน คลิก : https://admissiononline.siu.ac.th/
ภายใน 20 ต.ค. 65
โทร. 02 599 0000 กด 2
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University