แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 26 เม.ย. 2564

โพสเมื่อ 16 เมษายน 2021
หมวดหมู่ :
แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2564 เป็นแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 26 เม.ย. 2564 ส่วนวิธีการและรายละเอียดต่าง ๆ  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้โดยแสกน QR Code ด้านล่าง หรือ โทร. 02 599 0000
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University
Scroll Up