“SIU ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน”

โพสเมื่อ 21 มิถุนายน 2018
หมวดหมู่ :

SIU ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยชินวัตรได้ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) จากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

Scroll Up