ดร.วิมลิณห์ โบวีไนเซอร์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าถึงความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัยชินวัตร