โครงการบูรณาการวิชาการ

โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ่อเงิน ระยะที่ 1 เดือนมกราคม – กรกฏาคม 2564

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ่อเงิน

วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดบ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 

 

โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 4) ณ ชุมชนบ่อเงิน จังหวัดปทุมธานี 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนกันตวรรณ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี